Forskalingsblokk: Lett å legge, flott resultat!

Forskalingsblokken fra Multiblokk kan benyttes til alt fra små fundament, til grunnmurer. Fremgangsmåten er enkel.

Denne grunnmuren bygges med 20 cm forskalingsblokker fra Multiblokk.

Det er ikke uten grunn at Forskalingsblokken fra Multiblokk er et foretrukket produkt. Blokkene er enkle å legge, og gir et godt resultat.
Betongforbruk til forskalingsblokkene er:
Til 15 cm-blokker går 85 liter betong per kvm
Til 20 cm-blokker går 110 liter betong per kvm
Følg fremgangsmåten:
Forskalingsblokkene kan settes direkte på et avrettet underlag av pukk/grus, eller på et støpt fundament eller gulv.

Begynn gjerne i et hjørne, og bygg deg utover i ønsket lengde.

Forskalingsblokkene plasseres etter hverandre, ende mot ende. Det kan være en fordel å starte i et hjørne. Forskalingsmurens lengde avpasses med hele eller halve blokker. Skulle det trenges ytterligere tilpasninger, kan blokkene kappes med en vinkelsliper.

Pass på at du beholder vinkelen utover. Det er fort gjort å få en liten forskyvning.

Forskalingsblokkene har en utforming som gjør at de er enkle å stable, og å forme til en stabil, god mur.

Armeringsjern legges i murens lengderetning. Normal armeringsmengde er en Ø 8 eller Ø 12 i hvert
tredje lag, med start i første lag. Ved større sidebelastning kan forskalingsblokkene også armeres
vertikalt. For påfølgende lag settes hjørneblokkene slik at en sikrer automatisk forskyvning i hvert lag
(høyre på venstre og omvendt).
Når muren er bygget til ønsket høyde, helfylles blokkene med bløt betong. Anbefalt fyllingshøyde er ca
1,2 m i hver omgang. Muren er stabil, men en kan med fordel sette astivere vertikalt ved hjørner og
ender før utstøping. Ferdig mur har tilnermet styrke som stedstøpt mur.