Legging av belegningsstein og heller

Et godt grunnarbeid er viktig for å unngå f.eks hjulspor og bevegelser i dekket
ved belastninger og temperatursvingninger. Tegningen viser en generell
oppbygging fra grunn opp til dekke med belegningsstein.

Grunnforholdene i Norge varierer fra fjellgrunn til områder med mye leire.
I tillegg har vi et tøft klima med frost som kan forårsake telehiv.
Et godt underlag er avgjørende for resultatet.


Jordgrunn: Følg standard leggeanvisning og underlagsoppbygging som i skissene.
Fjellgrunn: Legg fiberduk før bærelaget dersom det er behov (sikrer at bærelaget ikke dreneres ned i grunnen).
Leirgrunn: Leirgrunn er ustabil og man bør derfor grave ut noe mer (ca. 400-600 mm avhengig av grunnforholdene) av de dårlige massene for å få plass til et ekstra
bærelag (forsterkningslag). Dette laget skal bestå av grove masser, f. eks. knust
fjell 0-150 mm eller tilsvarende. Fiberduken legges nederst, dvs. under
forsterkningslaget. Følg deretter standard underlagsoppbygging og
leggeanvisning (pkt. 1-8).

NB! Vi kan kun gi generelle råd.
Ved usikkerhet om grunnforholdene bør lokale fagfolk kontaktes.

UNDERLAGSOPPBYGGING:

Her beskrives hvilke masser/fraksjoner som bør benyttes i hvert sjikt:


Type masse til settelaget 0-8 mm knust masse.
(Ved gangarealer kan knust 2-4 mm brukes.)


Bærelaget 0-32 mm knust masse/pukk.


Grunnforholdene er avgjørende for stabiliteten til dekket. Er du usikker bør du
kontakte lokale fagfolk (maskinentreprenør eller anleggsgartner).
Fiberduk mellom eksisterende og nye masser benyttes nederst i
konstruksjonen.

leggeanvisning:

1:

Merk opp området med snor. Grav ut 20-25 cm av eksisterende masser. På
områder med trafikk, som innkjørsel, graves det ut 30-40 cm. Grav området
litt større ca. 15-20 cm på hver side, slik at det blir god plass til kantavslutning.
Beregn ca 2 cm fall pr. meter ut fra vegg. Legg fiberduk i mellom grunn og
bærelag. Fiberduken legges med 50 cm overlapp. Husk drenering slik at
vannet ledes ut av området

2.

Bærelaget bestående av knuste masser 0-32 mm eller tilsvarende rettes av og
komprimeres grundig med en platevibrator. Tykkelsen på bærelaget avhenger
av hva dekket skal tåle (se skisse). Komprimer for hver 15-20 cm, med en
platevibrator 70-90 kg, 2 vandringer. Kontroller riktig fall!

3.

Vi anbefaler å sette kantstein før man legger dekket. Se arbeidsbeskrivelse ved
å trykke her. Kantstein settes i jordfuktig betong. Benytt en gummihammer for
å banke den på plass. Betonglaget under kantstein bør være ca 5 cm tykt. All
kantstein bør settes etter snor. Til slutt legges støttebetong på sidene. Solide
kanter er viktig for å få et stabilt dekke.

4.

Settelaget bestående av knust masse 0-8 mm eller tilsvarende, legges ut, rettes
av og komprimeres. Tykkelsen på settelaget skal være 3-5 cm ferdig
komprimert. Tips: Det kan være lurt å bruke lirer og en rettholt når man drar
ut settelaget for å sikre at resultatet blir rett og med riktig fall. Som lirer kan
man bruke to lekter/stålrør som legges parallelt og justeres. Lirene ligger
til det er ferdig komprimert på området. Spor etter lirer fylles opp og
stampes. Husk å kontrollere fallet.

5.

Settelaget finjusteres etter at kantstein er på plass for å sikre at høyden er
riktig og at det er helt rett. Husk å sjekke fall. Nå er det klart for å legge stein.
Benytt stein fra flere paller samtidig for å unngå eventuelle fargevariasjoner.

6.

Ta utgangspunkt i en rett vegg. På kjøreflater legges steinen
med lengderetningen på tvers av kjøreretningen, i forbandt. Prøvelegg gjerne
noen stein først for å unngå kapp. Tips! Legg et rulleskift ut mot kant som en
ramme. Dette virker også stabiliserende ved at kuttingen av stein blir mellom
to hele steiner og ikke direkte ut mot kant. NB! Fugeavstanden for heller og
belegningsstein uten fugeknaster er 3-5mm.

7.

Til slutt skal dekket fuges. Dette gjøres ved at fugesand kostes ned i
fugene. Fugesand er viktig for å stabilisere dekket og hindre kantavskalling
ved belastning. Godt fylte fuger hindrer også at ugress får gro. Herdende
fugesand har lengre levetid og er svært effektivt mot ugress og groing.
Herdende fugesand har en egen bruksanvisning som MÅ følges. Se
www.asak.no.

8.

Bruk platevibrator for å komprimere. Sørg for at fugene til slutt er helt fulle.
Overflødig fugesand kostes bort. Tips! Bruk en kunststoffplate
under vibratoren for å skåne farge/stein med spesiell overflate. På heller
under 7 cm tykkelse, benyttes ikke platevibrator!