Leggeanvisning skiferflis

 

Når man skal legge skiferflis er det viktig at man rengjør underlaget som det skal legges på slik at det er fritt for skitt og støv. Samtidig er det viktig at støpen er tørr. For at limet skal hefte seg godt til underlaget er det viktig å bruke heft. Det er også viktig at skiferen rengjøres med kost slik at limet hefter godt. Ta kontakt med en forhandler for å få anbefalt hva slags heft og lim som bør brukes.

Når du skal blande limet er det viktig at bruksanvisningen følges nøye. Påfør limet på underlaget og skiferen med en murskje. Det er viktig å påføre limet på små områder av underlaget i gangen, det for å unngå at limet begynner å tørke før du rekker å legge flisen. Når det legges skifer ute er det viktig med fullstendig limdekning både på underlaget og på skiferhellen for å unngå luftlommer. Luftlommer kan fylle seg med vann og føre til frostsprengning. Skal flisen legges ute så må det være litt fall på det støpte underlaget slik at overflatevann renner av.

Før du skal starte leggingen er det fornuftig å dele inn området du skal legge slik at skiferflisen får en fin avslutning mot vegger og eventuelle kanter. Obs. ta høyde for fuger. Et godt tips er å bruke krittsnor. Fugebredden er opp til den enkelte, men det anbefales at fugene er ca. 5-8 mm.
Det er fornuftig å starte leggingen fra en vegg og legg hele lengden før du begynner på neste rekke. Press flisene godt ned i underlaget slik at luftlommer unngås. Bruk vater og gjerne en gummihammer for å justere. Når du kommer til enden på rekken må trolig den siste skiferflisen kappes. Hvis kanten blir synlig bør enden hogges.

Når du starter på ny rekke bør du overlappe med en flis som er lengre eller kortere en den første som er lagt på forrige rad. Overlappingen bør være ca. 20 cm. Det for å unngå gjennomgående fuger på tvers av lengderetningen over flere rekker. Unngå å gå over skiferflisene det første døgnet etter at det er lagt.

Fuging: Terrassen eller gulvet kan fuges etter et døgn så fremt at det har hvert tørt. Vær obs på at det finnes ulike typer fugemasser fra lyst til helt mørkt. En for lys fug eller en for mørk fug vil medføre at du får et rutemønster. Ønsker man at feltet som er lagt skal oppleves som rolig bør en velge en fug som er lik i farge med skiferen som skal legges. En forhandler kan gi deg tips på hvilken type fug du kan bruke og hvor fort du kan vaske bort den overflødige fugen. Når du blander fugemassen er det viktig at du følger bruksanvisningen nøye. Fugemassen påføres ved hjelp av et fugebrett. Sørg for at fugemassen kommer godt nedi fugene. Når du vasker bort den overflødige fugemassen så prøv å unngå at du vasker bort for mye i selve fugen, men det er viktig å få bort alt som har satt seg i overflaten på skiferflisene. Skiferflisene bør vaskes med fuktig klut eller svamp flere ganger slik at du får bort all fugemassen på overflaten. Obs ikke bruk for mye vann, men gjør det grundig.

For vask, vedlikehold og impregnering av skiferen så finnes det mange ulike produkter. Vi anbefaler at man spør en forhandler om dette.
NB! Hvis du skal impregnere ute, bør hele området som er lagt behandles for å unngå store forskjeller når terrassen er våt. Ubehandlet skifer trekker vann og vil da oppleves som mørkere. Impregnert skifer trekker ikke vann og vil da se likedan ut som det gjør når det er tørt.